1. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
31.10.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování