25. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
20.09.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování