24. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
21.06.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování