23. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
26.04.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování