22. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
03.04.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování