21. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
01.03.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování