20. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
14.12.2017


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování