19. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
21.09.2017


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování