18. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
22.06.2017


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování