17. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
20.04.2017


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování