16. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
16.03.2017


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování