15. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
15.12.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování