14. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
28.11.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování