13. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
22.09.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování