12. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
23.06.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování