11. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
28.04.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování