10. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
10.03.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování