9. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
28.01.2016


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování