8. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
10.12.2015


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování