7. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
10.09.2015


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování