6. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
18.06.2015


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování