5. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
23.04.2015


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování