4. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
26.02.2015


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování