3. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
18.12.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování