2. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
04.12.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování