1. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
06.11.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování