24. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
25.09.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování