23. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
26.06.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování