22. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
21.05.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování