21. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
17.04.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování