20. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
12.03.2014


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování