19. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
12.12.2013


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování