18. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
26.09.2013


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování