17. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
27.06.2013


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování