16. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
25.04.2013


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování