15. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
07.03.2013


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování