14. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
13. 12. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování