13. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
24. 10. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování