12. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
20. 9. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování