11. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
21. 6. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování