10. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
17. 5. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování