9. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
22. 3. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování