8. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
8. 3. 2012


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování