7. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
15.12.2011


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování