6. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
22. 9. 2011


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování