Město Kopřivnice

5. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
23. 6. 2011


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování