4. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
28. 4. 2011


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování