3. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
24. 2. 2011


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování