2. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
16. 12. 2010


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování