1. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
11. 11. 2010


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování